فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز

لطفا از تمام مطالب دیدن فرمایید.

عروسی در آتنی

در هر روستای یا منطقه آداب ورسومی برای

عروسی وجود دارد که در بیشتر برنامه ها با

هم وجه اشتراک دارند اما نحوه اجرای آن متفاوت

است عروسی درآتنی هم آدابی داشته ودارد که به

آن اشاره می شود امید واریم این سنن فراموش نشود

درمعرفی بهتر آنها نیاز به راهنمائی دوستان داریم

با نظرات خود مارا یاری دهید.

                      برای دیدن ادامه عروسی در آتنی روی ادامه مطلب کلیک کنید

1-   انتخاب دختر:

الف) انتخاب توسط پسر: پسر خانواده پس از اتمام

خدمت سربازی دختری را می پسندد وبا واسطه یا

بدون واسطه خواسته خود را مطرح میکند

ب) انتخاب دختر توسط خانواده پسر: خانواده پسر

دختری را انتخاب کرده وپس از مطرح کردن باپسر

واعلام رضایت پسر توسط زنان خانواده با دختر یا خانواده

اودرمیان می گذارند

2-خواستگاری: چند نفر از خانواده پسر بمنظور مطلع شدن

از نظرات خانواده دختر به منزل آنان می روند پس از

صحبت ها ی گوناگون خانواده عروس مهلت می خواهند تا

مشورت ویا تحقیق نمایند ونتیجه رااعلام کنند.        

پس از اعلام رضایت خانواده دختر چند نفر از

ریش سفیدان با اعلام قبلی به منزل دختر می روند ودر

 مورد مسائل مختلف  ازجمله مهریه وشیر بها وامروزه در

مورد چگونگی برگزاری جشن عقد وعروسی وجهیزیه

و.... گفتگو می کنند پس توافق طرفین پدر یا بزرگ خانواده

عروس با گفتن مبارک باشد رسما" جواب مثبت را به

خانواده می دهند  سپس یک قطعه طلا یا روسری ویا هردو

آن را به عروس هدیه (به عنوان نشانه )می دهند و از این لحظه

رسما" این دو جوان با هم نامزد می شوند

 

3- گوشت خواران:

 بعد از اعلام  نامزدی  خانواده داماد در همان

 شب (امروزه درفرصتی دیگرویاهیج وقت) گوسفندی

 را سر می برند وبعضی از بستگان طرفین  بعداز

شام دعوت می شوند به منزل عروس وبا گوشت ومیوه

 ازمهمانان پذیرائی می شود

 

4-مراسم عقد: درقدیم یک روز مانده به عروسی ویا همان روز

عروسی خطبه عقد خوانده میشد ولی امروزه مراسم

عقد پس از اعلام نامزدی درفرصتی مناسب در محضر

 یا منزل عروس باحضور بستگان طرفین طی مراسمی

خطبه عقدخوانده می شود

5-خرید جشن عقد:

 خرید جشن عقد با حضور عروس ویک همراه از

 طرف عروس انجام می شود ولباس و(جواهرات در صورت

لزوم ) برای عروس وخانواده او خریداری می شود واز

طرف عروس فقط برای داماد لباس وحلقه( ویا ساعت)

 خریداری می شود وبرای همراه عروس هم کادوئی خرید می شود

 وهمه اینها به منزل داماد انتقال می یابد

 6- بار برون مراسم جشن عقد:

یکروز مانده به جشن عقد یا روز جشن عقد وسایل خریداری شده

به منزل عروس انتقال می یابد وخانواده داماد وبستگان نزدیک آنها

 وافرادی که از طرف خانواده عروس دعوت شدند در این مراسم حضور میابند ویک نفر از طرف داماد چمدان را باز کرده ویکی یکی وسیل را به حاضران

نشان داده وحاضران هدیه می کنند وبا جشن وپایکوبی همراه است

 

7- جشن عقد:

      مراسم جشن عقد در منزل عروس بر گزار می گردد  طرفین با دعوت از دوستان وبستگان  به صرف ناهار یا میوه وشیرینی گرد هم می آیند در پایان مراسم حاضران به عروس وداماد هدایای نقدی ویا اگر بدهکار باشند طلا وجواهرات هدیه می کنند وکلیه

هدایا جمع شده متعلق به عروس است

8-پس معجمه:

 پس معجمه یعنی خانواده عروس هدایایی برای اعضای خانوده داماد تهیه کرده

وطی مراسمی به منزل داماد رفته  وعروس بستگان ورفقای خود را همراه می برد

وخانواده داماد هم افرادنزدیک خانواده را دعوت کمی کندضمن جشن وپایکوبی

 یک نفر از طرف عروس

چمدان را باز کرده ووسایل خریدشده رابه همه نشان می دهد وحاضران مبالغی را به                  

 نشان می دهد وحاضران مبالغی را به  عنوان هدیه پرداخت می کنند لازم به یاد آوری

 که دو خانواده  جهت آشنایی بیشتر همدیگر به مهمانی دعوت می کنند همدیگر به مهمانی دعوت می کنند ومجاز هستند بستگان نزدک خود را به همراه ببرند

9-خرید عید:

اگر مراسم عروسی بعد از عید نوروز باشد خانواده داماد هدایایی برای  عروس تهیه کرده  وبه عروس خانم تقدیم می کنند

10-جشن عروسی در قد یم و حال:

الف)جشن عروسی در قدیم:

 در قدیم چند روز مانده به عروسی برای خرید به شهر می رفتند وپارچه برای

همه اعضای خانواده وعروس خانم تهیه می کردند  وامکانات عروسی تهیه می شد

1-چرخ سری:

 باتهیه پارچه وانتخاب خیاط در زمانی مشخص خیاط به خانه داماد می آمد واهالی محل وبستگان به خانه داماد می آمدند ضمن عرض تبریک عروسی مبلغی را روی چرخ خیاطی  می گذاشتند که متعلق به خیاط بود که به آن چرخ سری می گفتند

2- کارت نویسی:

از زمانی که برای دعوت از مهمانان تهیه کارت عروسی مرسوم شد(قبلا" با فرستادن شخصی به در خانه ها از مهمانان دعوت می شد)

 پس از تهیه کارت عروسی و لسیت مهمانان تعدادی از دوستان به خانه داماد

دعوت می شدند  وپس از نوشتن کارت دسته بندی کرده وماموریت می یافتند

روز بعد آن را توزیع کنند ودر حین نوشتن کارت هر یک از  خانواده دامادمبلغی را

هدیه می کردند ویا اینکه یکی از کارت نویسها  می گفت که خود کار نمی نویسد

وبعد داماد واعضای خانواده هدیه می کردند.

2-هیمه یار (جمع کردن هیزم برای عروسی)

جوانان محل یک روز مانده به عروسی برای تهیه هیزم جهت آشپزی سواره ویا پیاده

 به جنگل می رفتند وهیزم تهیه می کردند وغروب همین روز مطربان که وسایل نوازندگی آنها سورنا ونقاره بوده وارد محل می شدند ودر اول محل می نشتند ومی نواختند مردم با شنیدن ساز آنها به استقبال آنان می رفتند وبا خود به خانه داماد می آوردند واین آغاز مراسم عروسی بود.

عروسی در سه شب ودو روز برگزار می شد  پس از مراسم هیمه یار جوانان  ومیانسالان در منزل داماد جمع می شدند وبه جشن وپایکوبی می پرداختند  .- گوشتی یار

صبح روز اول عروسی  اهالی محل برای آوردن گوسفند عروسی همراه با نوازندگان

نقاره وسورنا  به بیرون محل می رفتند وتعدادی از گوسفندان که برای عروسی در نظر گرفته شده بود  به همراه چند گوسفند د یگر رنگ آمیزی شده واز بقیه گله جدا می شدند

وبا کمک جوانان بسوی محل بحرکت در می آمدند  نزدیک محل که می شد ند  چند نفر

 هر کدام گوسفندی  را به سر کول گرفته واز بقیه حدا می شدند وبرای گرفتن انعام( بند ودستمال-بند نخهای بهم تنیده ای بود که به عنوان کمربند در شلواراستفاده می شد)بسوی خانه داماد حرکت می کردند وهرکدام که زودتر می رسید انعام را ازپدر ویا مادر داماد می گرفت وبرای کشتن وپوست کندن گوسفندان باهم مسابقه می گذاشتند

4- بار بر ون

بلا فاصله بعد ار گوشتی یار مقداری از لوازم مورد احتیاج عروسی را که مرسوم بود ( گوسفند 2راس- روغن نباتی 10کیلو-برنج 60کیلو- روغن حیوانی 4کیلو –وکشمش وزرشک وزعفران-نمک ادویه- و....)توسطجوانان به همراه چندبزرگتر به خانه عروس همراه با سورنا ونقاره

می بر دند وخانواده عروس از این افراد پذیرائی کرده وبه باربران هدایائی می دادند

5-کادوی عروسی

دران زمان کادوی عروسی آن چیری بود که خود تولید ویا در اختیار داشتند مثل گوسفند  -برنج – روغن حیوانی و.... که در روز اول عروسی در ظرفهائی که به همین منظور آماده شده بود می ریختند  در بعضی مواقع صاحب عروسی بابت اینها هزینه ای

 نمی کرد

6-خورد (khoord) عروسی یا روز اول عروسی

بعد از گوشتی یار  وبار برون تما کسانی که در این مراسم حضور داشتند ناهار دعوت بودند ومعمولا" ناهار این روز آش یا آبگوشت بود

بعداز ظهر مهمانان خارج از محل وارد می شدندصاحب عروسی از قبل با همسایه ها هماهنگ می کرد که منزلشان را برای خواب وپذیرائی مهمانان آماده کنند

ومهمانان به گروه های سنی تقسیم می شدند وهرکدام جای ومکان مشخصی داشت

وهر کدام با هزینه شخصی گوسفندی  را تهیه می کردند وان شب را دور هم بودند در

بعضی از عروسی ها همراه مطربان بند باز هم بودند وبرنامه اجرا می کردند

7-گت (gat)عروسی یا روز دوم عروسی

روز دوم عروس شامل چهار برنامه بود 1- سر تاشی 2-داماد حمام3-هدیه شنان4-عروس یار

1- صبح روز دوم بعد از صرف صبحانه  مراسم سرتاشی(sartashi )که همان آرایش داماد بودهمراه با جشن وپایکوبی انجام می شد وآرایشگر وسلمانی در حیاط منزل داماد

بساط   خود را پهن   کرده  وداماد  را آرایش می کرد  ودوستان  وبستگان  هدیه

می دادند که مال ارایشگر بود

ادامه دارد
طبقه بندی: آداب و سنن وآئینها در آتنی،

تاریخ : جمعه 25 بهمن 1387 | 00:51 | نویسنده : عیسی خلیلی آتنی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • وب تپل خان
  • وب کنترل سی
  • وب روزمره
  • وب قربانی
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic